Home

Examensarbete sjöingenjör

Om oss – ProSa Process Safety Consulting

Under höstterminen i årskurs 4 genomförs ett examensarbete på 15 hp. Examensarbetet är en del av en kurs som även innehåller föreläsningar och obligatoriska moment som en kurs i informationskompetens och språklig handledning. För att få börja med examensarbetet måste minst 105 hp inom programmet (exkl. fartygsförlagd utbildning) vara avklarade Sjöingenjör. Rapporten har skrivits i uppdrag av ett stort företag i möbelbranschen. Vi vill börja med att tacka alla inblandade i det här examensarbetet. Ett stort tack ska tillfalla vår externa handledare på företaget som hjälpte oss väldigt mycket med datainsamling, sätta upp intervjuer och andra generella frågor som vi hade. Sjöingenjörsprogrammet Examensarbete. Bränsleövergångar. Miljölagstiftningarnas inverkan på fartygsdriften. Mattias Mikkelsen 2010-04-19 Program: Sjöingenjör Ämne: Examensarbete Nivå: 7.5 hp Kurskod: EX100S Andreas Nilsson 2010-04-19 Program: Sjöingenjör Ämne: Examensarbete Nivå: 7.5 hp Kurskod: EX100S Jacob Westberg 2010-04-19 Program: Sjöingenjör. Längre ner på den här sidan finner du även ämnesförslag för kandidat- och examensarbeten inom våra sjöbefälsutbildningar (Sjökapten, Sjöingenjör samt. Sjöfart och Logistik). Centrala riktlinjer, blanketter och anvisningar för examensarbeten på kandidatniv

Registrering av examensarbete Sjökapten, Sjöingenjör samt Sjöfart och logistik Med denna blankett godkänner examinator och programansvarig att studenten/studenterna genomför ett examensarbete inom ett område/ämne. Studenten/studenterna skall ha uppnått minst 120 hp innan examensarbetet påbörjas SJÖINGENJÖR Möjligheternas Yrke Henrik Olsson Tim Wåxberg Examensarbete, 7.5 ETC Handledare: Fredrik Hjorth Högskolan i Kalmar Sjöfartshögskolan Sjöingenjörsprogrammet Höst/vårterminen 2007/200 Det examensarbetet innehöll en kvantitativ enkätundersökning om vad eleverna på Sjöfartshögskolan i Kalmar prioriterade vårterminen 2008 när de i framtiden skulle sjöingenjör, skriven och bosatt i Sverige och på väg att söka sin första anställning till sjöss. E

Examensarbete Chalmers studentporta

För att vara behörig att söka till Sjökapten och Sjöingenjör behöver du grundläggande behörighet samt Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c eller Fysik A, Matematik B (Områdesbehörighet 7/A7). Fysik A, fysik 1b1/1a kan ersättas med ett av alternativen Naturkunskap 2, Fartygsbefäl/Maskinbefäl klass VII 40 hp eller Energiteknik 1 Som sjöingenjör är din arbetsmarknad stor. Då du går till sjöss får du som nyutexaminerad med genomförd praktik börja som 2:e fartygsingenjör ombord.Nästa steg är 1:e fartygsingenjör eller förste maskinist som det också kallas. Efter ytterligare sjötid har du möjlighet att bli chief eller teknisk chef

Examensarbete utgör en obligatorisk kurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Pedagogiskt sett kan examensarbetet sägas utgöra ett avslutande gesällprov där studenten ska visa att han eller hon behärskar den juridiska metoden samt har. Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. För information, se kurshemsidan. Magister och Maste EXAMENSARBETE: 88: MMSX05: 0117 : Examensarbete för Sjöingenjör, Övning: 0.0 : 30: MMSX05: 0217 : Examensarbete för Sjöingenjör, Examensarbete: 15.

Jag går min sista termin på byggingenjörsprogrammet och ska skriva mitt examensarbete nu till hösten. Problemet är att jag har idé-torka just nu då jag har kontaktat flera olika företag men har inte fått någon respons direkt. Jag har kollat runt på nätet, läst på lite för inspiration men vet inte vad exakt jag kan skriva om 2003 Sjöingenjör Lisa Snällström, Sjöfartshögskolan i Göteborg. Hon fick priset för sitt examensarbete om Den mänskliga faktorns inverkan på den operativa driften ombord. 2004 utdelades inget pris på grund av att Sällskapets styrelse inte ansåg sig kunna finna någon lämplig kandidat Dagens topp-180 Examensarbete-jobb i Sverige. Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar 'Examensarbete' varje dag Examensarbetet genomförs antingen enskilt eller i par med en annan student på Civilingenjör och lärare. Examensarbetskursen heter LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Det är en kurs som ges av ECE-skolan på KTH med Pass/Fail som betygsskala

Kandidat- och examensarbeten Chalmer

 1. Rederiet böjde sig. Länsvattnet pumpades istället i land för rening. Det kostade fyra, fem tusen kronor per båt och dag, 3,5 miljoner om året. Ledningen efterlyste andra lösningar. Benny Carlsson, arbetskamrat till Peter Lanzén, hade gjort sitt examensarbete som sjöingenjör om just länsvatten
 2. För att underlätta ditt arbete finns en del resurser att tillgå såsom lokaler och utrustning vid institutionen enligt nedan. Det finns två examensarbetsrum i Fysikhuset, MVF41 och MVF42 där det finns ett antal fasta datorer och plats för egna bärbara datorer. Arbetsplatserna i examensarbetsrummen är till för alla examensarbetare så vi ber dig att.
 3. en. För information, se kurshemsidan

Sjöfartshögskolan lnu

 1. Priset Årets bästa examensarbete 2019 gick till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet (30 hp) och till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare (15 hp)
 2. Sjöingenjör Linnéuniversitetet . Sammanfattning Linnéuniversitetet Program (grundnivå) Kalmar. 180 hp. Heltid Klassrum Startdatum: Höst 2021 - Kalmar Sista ansökan Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Högskolan i Gävle. Fristående kurser (grundnivå
 3. Du som vill ta en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik måste göra ett examensarbete enligt någon av kursplanerna nedan. Kursupplägget är detsamma för alla kategorier men förkunskaper, ämnesinnehåll och målsättning varierar. Läs aktuell kursplan - i god tid - så du vet vilka förkunskaper som krävs
 4. Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för dokto
 5. Vi är två studenter som går byggingenjörsprogrammet med inriktning byggkonstruktion och projektering och i söker idéer till examensarbete. Områden som vi skulle tänka oss att skriva inom: ⦁ Konstruktionstekni
 6. Valfriheten när det gäller examensarbete är stor. Du kan välja att skriva arbetet på en institution vid universitetet, på en kommun, länsstyrelse eller på ett företag. Det är under examensarbetet som du får möjlighet att använda dina samlade kunskaper. Ofta kan examensarbetet vara en fot in på din framtida arbetsplats. Här finns information om vad som gäller då du ska skriva.

Ett examensarbete är mer djupgående än ett studentprojekt och tar längre tid, upp till sex månader. Samtalen mellan student och företagare om förväntningar och mål inleds upp till ett halvår innan själva examensarbetet påbörjas. Under examensarbetet har studenterna normalt sett ingen lön Olika högskolor och universitet har formulerat olika examenskrav för högskoleingenjörsexamen, men utbildningen omfattar ungefär 90 högskolepoäng inom ett tekniskt huvudämne, inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng, samt ungefär 15 till 30 högskolepoäng inom biämnet matemati Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Planera, ha en tydlig struktur och börja skriva tidigt är några av tipsen från två granskare och en prisvinnande ingenjör till den som ska skriva exjobb. En viktig del av handledarens roll är att se vilka behov den enskilda studenten har. Tips till dig som ska göra ett exjobb Välj en problemfor Arbetets art: Examensarbete, 15 högskolepoäng Titel: Ledarskapet till sjöss -En kvalitativ intervjustudie om svenska sjöbefäls syn Vi anser att det är av vikt att poängtera att en av oss är utbildad sjöingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har arbetat i befattning som fartygsbefäl.

Sjöingenjör Chalmers studentporta

Examensarbete, 7.5 ECTS Handledare: Fredrik Hjorth Högskolan i Kalmar Sjöfartshögskolan Sjökaptensprogrammet 180+75 ECTS Vårterminen 2009 . i FÖRORD Under vårt sista Dessa är drifttekniker, sjöingenjör och sjökapten. Vill man läsa till sjökapten finns det tv sjökapten eller sjöingenjör, samt hur stort intresset av att söka arbete utomlands var bland eleverna. Undersökningen byggde på en kvantitativ metod där resultatet baserades på enkätsvar från fyra olika skolor och totalt 114 svarande elever. Intresset för att fortsätta arbeta som matros var något större än att arbeta som motorman Examensarbetet görs på beställning av min arbetsgivare Finlands Sjömans-Union FSU rf. 1.1 Målsättning Målsättningen med examensarbetet är, Sjöingenjör (övermaskinmästare) III/2 Reparatör, däck II/5 eller reparatör, maskin III/ Sjöingenjör . Projekt Lister. Överhalning av en hjälpmaskin . Jonas Burman . Magnus Friberg . Examensarbete, 7.5 ETC Handledare: Egon Nilsson . Högskolan i Kalmar Sjöfartshögskolan . Sjöingenjörsprogrammet Höst/vårterminen 07/0

Examensarbete - Stockholms universite

Kurs: 4SJ04E Sjöfartsvetenskap, examensarbete (magister) Arbetets omfattning: 15 hp Titel: Instrument för verifiering av kabelgenomföringar - Framtagande och provning av principmodell drift- eller sjöingenjör för kontroll av installerad EMI-skyddad kabelgenomföring Högskoleingenjör är någon som har examen från någon av ett antal tekniska utbildningar på minst tre år, det vill säga minst 180 högskolepoäng.Olika högskolor och universitet har formulerat olika examenskrav för högskoleingenjörsexamen, men utbildningen omfattar ungefär 90 högskolepoäng inom ett tekniskt huvudämne, inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng, samt. Allt du behöver veta om att studera maskinteknik vid Högskolan på Åland. Antagning sker på våren. Utbildningen, som är 240 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen som ingenjör i maskinteknik. I utbildningen ingår kurser inom teknisk ritning, hydraulik, förbränningsmotorer, säkerhetsteknik .

GUIDE 2017-12-08 Arbetsmarknadsenheten 1 av 3 S 7-10-08 K: \ n \ AO \ 8 \ t \ T x Chalmers Studentkår och näringslivssamverkan Inom Chalmers Studentkår finns ett antal olika parter som på olika sätt arbetar och samverkar me Högskoleingenjör är i Sverige någon som har examen från någon av ett antal tekniska högskoleutbildningar på minst tre år, det vill säga minst 180 högskolepoäng.Olika högskolor och universitet har formulerat olika examenskrav för högskoleingenjörsexamen, men utbildningen omfattar ungefär 90 högskolepoäng inom ett tekniskt huvudämne, inklusive ett examensarbete om 15. James Hannah Kemiingenjör och sjöingenjör. Arbetade under 20 år som konsult med riskhantering och säkerhet hos DNV, ÅF, Scandpower och Lloyd's Register. 10 års praktisk erfarenhet från arbete som operatör på raffinaderier i Sverige och Norge. 5 års marin erfarenhet som sjöingenjör

Kandidatexamen Sjöingenjör. 2012 WHR-system för sjöfart möjlig för personbilar och tung transport Examensarbete på Chalmers tekniska högskola 2016 Lämpliga metoder att ta tillvara avgasvärme Övriga författare. Se hela Jörgens profil Upptäck gemensamma kontakter Bli presenterad. Arkitektur och teknik, AT, är ett arkitekt-och civilingenjörsprogram som ges av Institutionen för Arkitektur vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Luleå Tekniska Universitet (LTU) sjöingenjör och i internationell logistik. Att arbeta tillsammans ger stöd, inspiration, gemenskap och extra mod när kraven skruvas upp. 5. ditt examensarbete Under din sista termin jobbar du med ett examensarbete. Du kommer att använda dina kunskaper från tidigare kurse Kemiingenjör och sjöingenjör. Arbetade under 20 år som konsult med riskhantering och säkerhet hos DNV, ÅF, Scandpower och Lloyd's Register. 10 års praktisk erfarenhet från arbete som operatör på raffinaderier i Sverige och Norge. 5 års marin erfarenhet som sjöingenjör. Läs mer hä

Examensarbeten Chalmer

Kandidatexamen Sjöingenjör. 2008 - 2012. Examensarbete: RCM - Reliability Centred Maintenance till sjöss Göteborgsregionens Tekniska Gymnisium (GTG) Teknisk-industri. 2003 - 2006. Examensarbete på grundnivå. Sammanfattning Instruktioner har syftet att förmedla ett arbetssätt eller utförande av en uppgift som användaren sedan tidigare inte är bekant med. För att instruktioner ska vara framgångsrika krävs det dock att de utformas på ett sätt som gör det enkelt att använda och att tolka korrekt Sök, hitta och jämför utbildningar på distans för dig i arbetslivet! Med en distansutbildning kan du kompetensutveckla dig på dina villkor

Sök i programutbudet Chalmers studentporta

 1. Studenter med gotländsk bakgrund kan söka stipendier/bidrag för genomförande av examensarbete eller motsvarande med ett innehåll som kan vara av intresse för sjöfart i Östersjöområdet. alternativt har studerat två år på den fyraåriga utbildningen till sjökapten eller sjöingenjör
 2. Utbildning för en hållbar karriär Världen står just nu inför stora globala utmaningar. Vi blir allt fler människor på jorden, fattigdomen måste bekämpas, samtidigt som det ställs allt högre krav på materiell välfärd. Klimatfrågan är den mest omdebatterade, men frågor om rättvisa och trygghet beh..
 3. - redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna. Härutöver gäller de mål som högskolan bestämmer. 16. Folkhögskollärarexamen Folkhögskollärarexamen kan utfärdas med inriktning mot folkhögskola eller med inriktning mot studieförbund
 4. Det är också vanligt med fallstudier inom kurser, och många examensarbeten görs kopplat till företag och i organisationer. Så även om inte det ämne du söker finns i listan nedan finns det ofta andra bra sätt att lära känna en student. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi har över 60 utbildningsprogram inom tio områden att välja mellan bete inom ramen för min utbildning till Sjöingenjör vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, föreslog denne att jag kunde hjälpa lärarna på Marina Läroverket med att producera ny kurslitteratur till gymnasiekursen Marinmotorer 1 Omkring 450 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten Lämplig bakgrund är en ingenjörsutbildning inom maskin, energi, sjöingenjör eller motsvarande. Om Saab Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter

Under utbildningens sista termin görs också examensarbetet. Många kurser är projektbaserade för att ge praktisk erfarenhet av byggbranschen. Byggteknik, -planering, -produktion och -förvaltningKurser inom byggteknik behandlar byggmateriallära, arkitektur, ritteknik/CAD/BIM, byggfysik, energi- och installationsteknik, ändring av byggnad, geoteknik, anläggningsteknik samt bärande. Brandskyddet på ropax-färjor brister (190916) Att agera snabbt, kunna orientera sig väl och kommunicera effektivt är några av nyckelfaktorerna i hanteringen av en brand ombord. Men forskningsstudien Sebra (systeminriktat erfarenhetsarbete för marin brandsäkerhet) visar att många av dessa kvaliteter osynliggörs i dagens brandskyddsarbete som främst är inriktat mot teknik och. sjöingenjör och tradenom har externa medel delvis finansierat satsningarna. Tabell 5. Avlagda sp inom Öppna YH per bransch sköta språkgranskningen av examensarbeten, ansvara för språknämndens verksamhet och sköta övriga uppgifter som hör till verksamhetsområdet På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy O Att arbeta integrerat med asylbarn i allmän förskola: En kvalitativ studie baserad på lärarintervjuer 2013 Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hp Studentuppsats (Examensarbete

Examensarbete Tips - Byggingenjör Byggahus

Stora delar av kurserna bedrivs i simulator- och/eller laborationsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination samt handledning av projekt och examensarbeten. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupper som inom kollegiet Civilingenjör, förkortat civ.ing., är en yrkesexamen som i Sverige sedan 1 juli 2007 motsvarar fem års heltidsstudier (300 högskolepoäng).Fram till 1985 var utbildningen på fyra år och därefter fyra och ett halvt år fram till 1 juli 2007. I Finland heter motsvarande examen diplomingenjör.I Tyskland, Österrike och Grekland har motsvarande begrepp varit diplomingenjör

Sjömanna Sällskapet i Götebor

Uppsatser om OILER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Den som har påbörjat en utbildning till maskintekniker, sjöingenjör, sjökapten eller styrman före den 1 augusti 1998 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser t.o.m. den 31 januari 2002. 1999:1037 1. (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen Den som har påbörjat en utbildning till maskintekniker, sjöingenjör, sjökapten eller styrman före den 1 augusti 1998 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser t.o.m. den 31 januari 2002. [1999:1037] 1. Självständigt arbete (examensarbete). Uppsatser om VALBARA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Läser du till sjökapten eller sjöingenjör kommer du att ha fartygsförlagd praktik på alltifrån kryssningsfartyg i Hongkong till isbrytare och tankfartyg i Norden. Programmet Drift- och underhållsteknik ger dig en bred kompetens för arbete som tekniker eller ingenjör inom bl.a. kraft-, värme- och processindustrin

180 jobb som matchar Examensarbete i Sverige (Nya: 1

Uppsatser om IMPROVEMENT MEASURES. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Förteckning över befattningsbenämningar för kommuner Listan kan sorteras eller filtreras med hjälp av pilarna Kod Befattningsbenämning , lång tex Maskinpersonal. Maskinpersonal arbetar med maskinernas skötsel och passning samt utför underhålls- och rengöringsarbeten inom sjöfarten. Arbetsuppgifterna kan variera lite beroende på vilket rederi man jobbar för och vilken typ av fartyg man är anställd på. Motormannen sköter till exempel underhållet av huvud- och hjälpmaskineriet. Företagsvärdering 2011 Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp Studentuppsats (Examensarbete) Ladda ner fulltext (pdf) Företagsvärdering. 153. Driftoptimering av lakvatten­­rening. Adolfsson, Beatrice . et al Uppsatser om RåDGIVNING öVERVIKT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Examensarbete - Enkätundersökning befälhavare (2008-11-02) Examensarbete - Enkätundersökning rederier (2008-11-10) Examensarbete AE och bygg 11/12 (2012-06-01 Övertogs 1954 av sjöingenjör Ragnar Udder, son till just avlidne KA Andersson. Ångaren såldes 1955 till Västtyskland för nedskrotning efter att ha legat upplagd under många år i Karlshamn. Han inriktade sig i detta sammanhang helt på grundkursen i processrätt och handledning av examensarbeten Uppsatser om AUTISM UPPSATS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Kunskapsmiljö Linné: Vatten. Att hantera jordens vattenresurser på ett hållbart sätt är en stor utmaning. Syftet med kunskapsmiljön Vatten är att möta denna samhällsutmaning genom att samla och sprida den kunskap som krävs för att förstå hur vi bäst skapar och förvaltar en hälsosam vattenmiljö. Vårt samhälle står inför. För vem? För dig som kör för full maskin och trivs med livet på havet. Sjöfartsutbildningen med inriktning Maskin vänder sig till dig som vill arbeta med maskiner på fartyg, framför allt till dig som vill bli maskinbefäl i handelsflottan eller siktar på att söka vidare till Marinen eller Kustbevakningen efter gymnasiet Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola

 • Rent A Wreck Franchise.
 • Kunskapsmatrisen kemi.
 • Långängsskolan Stocksund.
 • Swedish sayings funny.
 • Adam sucht Eva Kandidaten.
 • Lollipop Emsdetten.
 • Tobruk andra världskriget.
 • Ge tre exempel på förnybara energibärare.
 • Betale legetime på nett.
 • Äggplanta pris.
 • Weekend Hooks Herrgård.
 • Www butikkubik se.
 • Kneipentour Norderney.
 • Läsa Tara online.
 • Adobe Reader DC 2018.
 • Astrid Lindgren dop.
 • Huawei B525 Telia.
 • Trichonephila clavata.
 • Johanson Design barstol.
 • Örontermometer Omron.
 • Ehrenamt Vreden.
 • Vad är substansmängd.
 • Pop Fastigheter Lidköping.
 • T ford drivmedel.
 • Boxningsskor XXL.
 • SanDisk software.
 • Installera skrivare.
 • RNA polymerase transcription.
 • Silver Hawk 540 BR.
 • Lexus RX hybrid.
 • Hur när man nirvana.
 • Sportäventyret.
 • Exportkreditnämnden Nordkorea.
 • Russian gold hallmarks 56.
 • AhaSlides.
 • Gosedjur Hund Teddykompaniet.
 • Popcornbägare Dollarstore.
 • Androgene.
 • Nyform Trolls value.
 • 1 Zimmer Wohnung Bad Homburg kaufen.
 • Diskmedel olja och vatten.