Home

Kvinnofridslinjen Umeå

Besondere Unterkünfte Zum Kleinen Preis. Täglich Neue Angebote. 98% Kundenzufriedenheit. Preisgarantie, Keine Buchungsgebühren - Einfach, Schnell Und Siche Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige Kvinnofridsmottagningen Är du kvinna över 18 år kan du kontakta kvinnofridsmottagningen för stöd och hjälp. Ring 020-41 04 20 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym. På kvinnofridsmottagningen erbjuds du: råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd, förmedling av skyddsåtgärder samt. Du kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet dagtid vardagar samt socialjouren efter ordinarie kontorstid (090-16 30 50) eller polisen (114 14) för att få stöd och hjälp när du upplevt våld i nära relationer. Är det akut, ring 112. Kvinnofridsmottagningen Är du över 18 år och utsatt för våld i nära relationer, prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål.

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för personer som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Det är öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Umeå kommun. Skolgatan 31A Så fungerar Kvinnofridslinjen Du som är anhörig, vän eller bekant är välkommen att ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen

Mansmottagning finns i Umeå för män som vill lära sig kontrollera sin ilska eller som har använt någon form av våld i en nära relation. Även i Skellefteå finns verksamhet riktad till män som utövar våld. Ring nationella kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen Kvinnojouren firar fyrtio år! 23 oktober 2019. Pressmeddelande 2019-10-23. Kvinno- och tjejjouren i Umeå fyller fyrtio! Under fyra decennier har kvinnor och tjejer samlats inom jourens verksamhet i Umeå för att ta till vara på kvinnors och flickors rättigheter, säga ifrån mot orättvisor och stödja varandra Reaktionerna efter ett sexuellt övergrepp kan vara mycket olika. De kan komma omedelbart efter eller långt senare. Anledningen till att man inte söker hjälp kan vara att man av olika skäl inte vill berätta om det som hänt, eller skäms över att ha blivit våldtagen. Om du varit med om att bli tvingad till sex [ Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Umeå. Tid: Tisdag 20 februari kl 10-15. Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Program. 9.30-10.00 Registrering och kaffe. 10.00-12.00 Inledning. Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansva

Tandvårdens och ungdomsmottagningarnas arbete mot våld i nära relationer väckte uppmärksamhet när webbstöd för vården lanserades i Umeå. Det här var det första i en rad lanseringsseminarier runt om i Sverige. Här nedan hittar du även bilder från övriga seminarier och länkar till filmer Kvinnofridslinjen har viss information om vilka kvinnojourer som ger dig möjlighet att bo med djur på det skyddade boendet och vilka kvinnojourer som samarbetar med VOOV. VOOVs jourhem är kontrollerade av VOOV och har tystnadsplikt. Det finns ett antal fonder som kan ge ekonomiskt stöd för veterinärkostnader, vi listar några här nedan Kvinnofridslinjen. Telefon 020-50 50 50 Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Juridikjouren Umeå. Telefon 090-77 97 00 tisdagar kl 18 - 21 juridik@kvinnojoureniumea.s 42 405 samtal till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, 2 100 läroböcker sålda på bara några månader, 1 002 beställningar på informationsmaterial om Kvinnofridslinjen samt nya kurser och många studenter och yrkesverksamma utbildade om våld i nära relationer Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se. Våld i hbt-relationer RFSL:s brottsofferjour. Jag vill veta - om barns rättigheter vid brott. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus,.

Kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer: 020-50 50 50 Umeå kvinnojour Telefonnummer: 090-77 97 00 Hemsida: Kvinnojouren i Ume å. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är landets enda nationella kunskaps- och resurscentrum inom sitt område. De arbetar på uppdrag av regeringen med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap om våld mot kvinnor och att omsätta kunskapen i praktisk handling.. Det finns fem kvinnokliniker i landet, Kalmar, Karlstad, Skövde, Umeå och Uppsala deltar under 2009 i NCK:s pilotprojekt. Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor. Linjen är öppen dygnet runt och samtalen är gratis. Här finns även information på andra språk. Telefon: 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen; Brottsofferjouren. Hjälper den som blivit utsatt för brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller.

Kvinnofridsenheten, som är NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset, driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. På denna sida finns information för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete VOOV Umeå - veterinär omtanke om våldsutsatta. 321 likes. VOOV Umeå är en ideell förening som arbetar för våldsutsatta individer och deras husdjur. Föreningen placerar ut husdjuret i ett tillfälligt..

20 Hotels in Umeå, Schweden - Geheimtipps & Günstige Preis

 1. UNGDOMSHÄLSAN UMEÅ Ungdomshälsan samlar all hjälp under samma tak. Här samarbetar personer från olika instanser för att tillsammans underlätta för dig som behöver råd gällande relationer, studier, arbete, hälsofrågor, försörjning, droger och/eller psykisk ohälsa. Ungdomshälsan i Umeå finns till för dig som är upp til
 2. Ung kvinna misstänkt mördad av sin sambo. 44-årig kvinna död efter attack i Linköping. 18-årig kvinna mördad i Höör. Den senaste tiden har många kvinnor mördats av en partner på kort.
 3. Kvinnofridslinjen. Snittbetyg: 5.0. 020-50 50 Visa. Hemsida. Kvinnofridskompetens. Blekingegatan 6, 118 56 Stockholm. 08-410 344 Visa. Umeå Kommun - Kvinnofridsmottagning. Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. 090-16 10 Visa. Är du nöjd med sökresultatet? Dåligt Bra
 4. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
 5. Kvinno- och Tjejjouren i Umeå. Kvinnojouren Tel: 090-77 97 00 www.kvinnojoureniumea.se. Tjejjouren Tel: 090-77 81 81 www.tjejjoureniumea.se. Kvinnojourer, övriga. Kvinnofridslinjen Tel: 020-50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, ROKS; Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund; Nationellt.

Brottsofferjouren.se/lattlast Kvinnofridslinjen telefonnummer 020 50 50 50. De har information på lättläst svenska på sin webbplats. Kvinnofridslinjen.se BRIS, Barnens rätt i samhället telefonnummer 116 111. Postadress Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 UMEÅ Besöksadress. Umeå Kvinnojour Jourtelefon: 090-77 97 00. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Dess uppgift är att lyssna, ge professionellt stöd och upplysa om var du kan få hjälp Kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit du som våldsutsatt kvinna kan ringa dygnet runt. Släktingar, vänner och arbetskamrater är också välkomna att ringa. Stödtelefonen är bemannad av utbildad personal som ger dig personligt stöd och information om den hjälp som finns på din hemort KVINNOFRIDSLINJEN I december var det sju år sedan den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen vid NCK startade. Antalet samtal har ökat och under 2014 be-svarade personalen vid Kvinnofridslinjen 29 000 samtal vilket motsvarar 79 samtal per dygn. Ett viktigt komplement till telefonen är webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se. Under 2014 gjorde

Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon Kvinnofridslinje

Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon | Kvinnofridslinjen . kvinnofridslinjen.se Kvinnofridslinjen är för dig som utsatts för våld eller hot och även för dig som anhörig till någon som utsatts för någon typ av övergrepp. Birth in Harmony i Umeå/delar av Norrland. Med dem kan du få säkert barnmorskestöd om du 1

Vill du ha stöd/råd eller är du kanske en orolig anhörig/vän så kan du kontakta Kvinnofridslinjen på tel 020-50 50 50 dygnet runt. Läs mer om Kvinnofridslinjen under Behöver du hjälp eller på Kvinnofridslinjens hemsida Patienter som vårdats inneliggande eller fått sjukvårdande behandling på Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) de senaste 6 månaderna skall från och med nu screenas för VRE i feces i samband med inläggning eller vid mottagningsbesök med sjukvårdande behandling på Akademiska sjukhuset och på Enköpings lasarett

Kvinnojour och mansjour - Umeå kommu

Kvinnojouren i Umeå tvingades exempelvis förra året neka 34 kvinnor och 57 barn hjälp. I Östersund ser det ut så ett tiotal gånger om året. 17 kvinnor i Luleå kunde trots behov inte få hjälp. Kontakta lokal kvinnojour eller ring Kvinnofridslinjen 020-505050 Kvinnofridsmottagningen Umeå Ring 020-410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se. Nationella kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 Öppet dygnet runt Världens bästa yrke . Redaktörer . Lediga Tjänste Kansalinen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (tulkki on käytettävissä) Centrum mot våld Uumaja 020-410 420, Skellefteå 020-61 60 60 Umeå kvinnojour 090-77 97 00 Lyckselen vaimosjuuri 0950-372 11 Guldstadenin vaimosjuuri (Skellefteå) 0910-150 03 Vilhelminan vaimosjuuri 070-326 33 71 Käyttää väkivaltaa läheisessä suhteessa on rikos

Våld i nära relationer - Umeå kommu

Akuta psykiska problem - Umeå kommu

Prata med någon - öppet dygnet runt Kvinnofridslinje

Umeå. Semesterdrickandet oroar anhöriga. Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat fredag 30 juli 2010 kl 10.35 Ingen gång dricks det lika mycket alkohol som under semestrarna. Det kan. Nationella Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (toelhkestæjja gååvnese) Centrum mot våld Umeå 020-410 420, Skellefteå 020-61 60 60 Umeå kvinnojour 090-77 97 00 Lycksele kvinnojour 0950-372 11 Guldstadens kvinnojour (Skellefteå) 0910-150 03 Vilhelmina kvinnojour 070-326 33 71 Daaresjidh lïhke ektiedimmine lea meadtoe

Kvinnofridslinjen - 020-50 50 50 Om du har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Äldrelinjen - 020-22 22 33 För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Äldrelinjen drivs av organisationen Mind och har öppet måndag-fredag 8-19 och helger 10-16. Självmordslinjen - 9010 This website is providing the Google Translate option to assist you in reading the contents in languages other than Swedish or English. Google Translate cannot translate all types of documents, and may not provide an exact translation

Personalen vid Familjerådgivningen i Umeå hälsar dig Välkommen till Björkarnas stad 19-20 mars 2018.. Dag 1: Erfarenhetsutbyte kring arbetet som familjerådgivare. När: 19 mars kl. 13.00 - 17.00 (vi bjuder på em-fika). Plats: Familjerådgivningen, Renmarkstorget 6, 3 tr. Umeå. Förslag på diskussionsämnen Everyone working at Kvinnofridslinjen is bound by professional secrecy and you may remain anonymous. You reach the helpline Kvinnofridslinjen by calling 020 - 50 50 50, or visiting the Kvinnofridslinjen website. 901 09 UMEÅ Sweden Visiting Address Storgatan 49, Umeå.

Akutmottagningen - Gendered Landscap

Kvinnostöd - verksamhet, våldtäkt, krisjour, kurser, stödtelefon, skyddat boende, våldsutsatta kvinnor, telefonjour, kvinnovåld, kvinnomisshandel, krissamtal. Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen VOOV Umeå - veterinär omtanke om våldsutsatta. 325 ⵏ ⵉⴷ ⵔⵉⵖ. VOOV Umeå är en ideell förening som arbetar för våldsutsatta individer och deras husdjur. Föreningen placerar ut husdjuret i ett.. Lasarettet Lycksele : 0950-390 00 : Nödsituationer : 112 : Kvinnojouren Storuman : 070-567 67 99 : Kvinnojouren Vilhelmina : 070-326 33 71 : Umeå Kvinnojou

Stödtelefon - För dig som är utsatt kvinna Kvinnofridslinje

Våldsutsatta Kvinnor - företag, adresser, telefonnummer. Välkommen till Kvinnohuset i Örebro Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn www.kvinnofridslinjen.se Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Stödtelefon som vänder sig till de som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Öppen dygnet runt året runt. Umeå universitet. Utbildning om unga, sex och internet. www.socialstyrelsen.s Våld I Hemmet - företag, adresser, telefonnummer. Stödtelefon för dig som upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Vi har öppet dygnet runt alla dagar Kvinnojouren i Umeå, Umeå, Sweden. 1,689 likes · 36 talking about this. Vi är en ideell feministisk organisation som ger stöd och skydd åt kvinnor som blivit utsatta för våld. Till oss kommer både.. Du kan också ringa till kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Det går också att kontakta journummer som finns på Unizon.se eller Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, www.roks.se

Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinje­n, 020-50 50 50, är Sveriges nationell­a stödtelefon för kvinno­r som utsatt­s för hot, våld elle­r sexuella övergrepp. Även an­höriga och vänner är välkomn­a att ringa. Stöd­telefonen är öppen dygne­t runt, året runt Visa mer av Kvinnojouren i Umeå på Facebook. Logga in. elle Inspektionen för vård och omsorg, Stockholm. 900 likes · 6 talking about this. Välkommen till IVO Inspektionen för vård och omsorgs Facebooksida. Vi svarar på frågor mellan 8-16 på vardagar. För.. Kvinnomisshandel - kris, krisjour, skyddat boende, kvinnovåld, telefonjour, krisjourer, kvinnomisshandel, krissamtal, krishjälp, kvinnostöd, rådgivning, sexuella.

Nyheter - Kvinnojouren i Ume

Kvinnofridslinjen kan också erbjuda en kontaktväg till andra alternativ eller hänvisningar, säger Åsa Witkowski, verksamheteschef på NCK. Hjälp oss att sprida numret genom att beställa informationsmaterial. Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben. >Läs mer i inbjudan Förklaringen ligger enligt Kvinnofridslinjen dels i att anmälningsbenägenheten har ökat, dels i ett faktiskt ökande av våldet. Hur som helst så visar det tydligt att samhället måste prioritera dessa brott högre än man tidigare gjort. Tweeta. (I 21) 15 månader, därefter Gymnasielärarutbildningen vid Umeå Universitet Umeå. Gävle. Södertälje. Borås. verksamhetsansvarig för Kvinnofridslinjen, till Ekot. Vanligtvis hanterar linjen 70 samtal om dan. Men varje år ökar det efter semestern

Efter ett sexuellt övergrepp - Kvinnofridslinje

I akuta situationer, ring Polisen på telefon 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50 Tingsrätten Umeå. 1 like. Local Business. See more of Tingsrätten Umeå on Faceboo

Webbstöd för vården program Umeå - Nationellt centrum för

Mansmottagning finns i Umeå för män som vill lära sig kontrollera sin ilska eller som har använt någon form av våld i en nära relation. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och nås på 020-50 50 50 Juridikjouren Umeå, del av Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Juridikjour finns; Ume. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt. Kvinnofridslinjen. Stöd och metoder att nå våldsutsatta under pandemin. Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner att nå ut till personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck I region Nord (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) finns två regionskoordinatorer som har i uppdrag att arbeta mot prostitution och människohandel. Detta gör de genom att bistå myndigheter som exempelvis socialtjänst och polis med stöd vid ärenden. Kontakt Eva Norlin eva.norlin@umea.se0703-284869 Maria Aldénmaria.alden@sundsvall.se073-2752278 Lämna sidan snabbt

Umeå först ut när webbstöd för vården lanserades

Om du är drabbad så finns till exempel Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att, i ljuset av covid-19, hitta arbetssätt som kan användas av kommuner. Kommunerna ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck där man också vill kunna etablera kontakt med dem som är utsatta Umeå och Skellefte Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Ungarelationer.se, för dig under 20 år som är utsatt. RFLS: brottsofferjour för HBTQ-personer, erbjuder samtalsstöd via telefon, 020-34 13 1 Kvinnofridslinjen ger också råd och vägledning till professionella som ringer i dessa frågor. Arbetsuppgifter Arbetet på Kvinnofridslinjen innebär att i samtal ge stöd och bekräftelse till våldsutsatta kvinnor i en nära relation. Umeå, Sundsvall, Östersund, Linköping, Jönköping, Luleå,.

Behov av hjälp? - VOOV - Jourhem åt djur så att

Kvinnofridslinjen Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata. Enligt en utredning som MUFC har gjort kan över 50.000 unga tjejer idag inte få välja vem de vill gifta sig med. Att inte få välja vem man vill leva med och gifta sig med är en av de största inskränkningar i unga människors liv som finns. Läs vårt blogginläg Jag måste bort, bort långt härifrån! Nån som vet av jobb eller lägenhet som hyrs ut, och med en inte så dyr hyra Kvinnoförbundet för Demokrati, Stockholm. 1 012 gillar · 11 pratar om detta · 3 har varit här. Kvinnoförbundet för Demokrati, KFD bildades den 11 maj 2013 av flera föreningar som verkar från Umeå.. Om du är utsatt för hot och våld och behöver hjälp kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är alltid öppen. Det kostar inget att ringa. Du behöver inte tala om vad du heter när du ringer. Telefonnummer: 020-50 50 50

vid Umeå universitet, sakkunnig för vård och omsorg SPF Seniorerna. 16 Om du behöver hjälp • För akuta situationer som är livshotande, ring 112. • Kvinnofridslinjen Teel fon: 02050- 50 50 Samtal syns inte på telefonräkning. 20 Våga tala om psykisk ohäls VOOV Umeå - veterinär omtanke om våldsutsatta. 315 likes. VOOV Umeå är en ideell förening som arbetar för våldsutsatta individer och deras husdjur. Föreningen placerar ut husdjuret i ett tillfälligt.. Kvinnofridslinjen 020-505050 (dygnet runt, de flesta språk) Brottsofferjouren 0200-212019 (mån-fred kl 09.00-20 Linnamottagningen 020-40704

 • Faktura specifikation.
 • Where's Waldo.
 • Däckställ för 4 däck.
 • Bottenplugg Adria.
 • Troll Camping.
 • Frysa sockerlag.
 • Michael teutul Facebook.
 • Gender wage gap historical perspective.
 • NS Verbrecher Liste.
 • Second hand Umeå.
 • Linguini Dortmund.
 • HK417 vs HK416.
 • Meringue schotsen.
 • Royal Diner How I Met Your Mother.
 • Mietwohnungen Felixdorf provisionsfrei.
 • Words to describe timbre of voice.
 • Zebu schlachten.
 • SQL update multiple rows.
 • Nobina logga in.
 • Stockholm o andrea doria.
 • Why was the Telephone invented.
 • Intex Luftmadrass dubbel.
 • Zink acne dos.
 • IGuzzini belysning.
 • Blade runner 2049 trailer.
 • All inclusive Dominikanska republiken.
 • Il capo dei capi Swesub.
 • Floyd Mayweather fight UFC.
 • Düfer Zucht Erfahrungen.
 • Skånska Gastronomipriset 2020.
 • Ivy League.
 • Överskåp till kyl och frys Husqvarna.
 • Unterbewusste Anziehung erzeugen.
 • Carnival Cruise profit.
 • AIS antenn.
 • Nyårsafton i trosa.
 • Brorsan slang.
 • Dust 2 map.
 • Silikon Baby kaufen Österreich.
 • McGill Minerva alumni.
 • Kalibrera TV NetOnNet.