Home

Öppna frågor i skolan

Öppna frågor kräver ofta längre svar och är mer kognitivt krävande. Det kan handla om att värdera information, att jämföra och att dra egna slutsatser. - Det visade sig att 87 procent av alla frågor var av sluten karaktär och att det i huvudsak var pojkarna som svarade på dem. Men när lärarna ställde öppna frågor så svarade flickor och pojkar i samma utsträckning på dem Öppna skolan! är ett stödmaterial framtaget särskilt för att ge skolpersonal red-skap att skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Det är vår förhoppning att materialet ska bidra till att höja kompetensen kring hbtq-frågor inom skolan och fungera som inspiration och motivation för det dagliga arbetet mot diskrimi Ett hett tips är att ställa öppna frågor, alltså frågor som börjar med när, vad, vem, hur och var. På detta sätt får vi barnen att berätta mer som då förhoppningsvis hjälper oss vuxna att förstå. Motsatsen skulle vara att ställa ledande eller slutna frågor såsom; Visst var du lite sur redan innan bråket? Eller; Hände det i skolan igår

Öppna frågor bättre för alla Grundskollärare

 1. Att ställa öppna frågor är A och O för ett samtal som flyter på mellan två personer. Denna typ av frågor kräver nämligen en dialog snarare än ett snabbt svar. Istället för att ställa en fråga som hur var din dag? kan det öppna upp mer om du ställer en fråga om en kompis som du vet ditt barn har i skolan eller om ett specifikt projekt som klassen håller på med just nu
 2. Tänk igenom vad som är viktigt för dig och vad du vill veta om skolan så att du ställer rätt frågor när du besöker skolan på Öppet hus. När du har kontakt med eller besöker en skola kan du först titta på de uppgifter om skolan som finns i verktyget Hitta och jämför skola
 3. Efter frågor finns alltid utrymme för reflektioner. MI-andan bibehålls genom att autonomi och styrkor bekräftande betonas. Som tidigare nämnts, kan öppna frågor användas för att utforska. Menyfrågor, kan ge vägledning i samtalet genom att de erbjuder ett antal svarsalternativ
 4. För dig som arbetar i skolan. Lyssna ReadSpeaker webReader: Lyssna. Öppna/stäng verktygspanelen. Focus. Som en del av vårt arbetet med att inspektera skolor ger Skolinspektionen råd och vägledning . Bland vårt samlade vägledande material finns bland annat tematiseringar om rektors ledarskap, undervisning, nyanlända och särskilt stöd
Börjar med bråk, slutar med kärlek, är det sant? Manfred

Öppna skolan är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck I det dagliga arbetet på en skola kan ett vetenskapligt förhållningssätt öppna upp för kollegiet att undersöka och besvara frågor som: Vad fungerar bra i vårt arbete och hur vet vi det? Hur gynnar det barns och elevers lärande? Vad behöver vi förbättra och hur kan vi göra det? Vilken kunskap kan vi grunda våra beslut i

Art. 8.1 EKMR förpliktar staten att respektera enskildas privatliv, vilket inkluderar att staten inte får ta sig frihet att öppna enskildas privata skåp. Om grundskolan i fråga är kommunal, därmed hänförlig staten, kan skolan göra sig skyldig till brott mot art. 8 EKMR om skolan bryter sig in i elevens skåp Lärarnas Riksförbund har i flera år lyft hbtq-frågor ur skolans och lärarnas synvinkel. Här bloggas det om hbtq i skolan och klassrummet, utifrån egna erfarenheter. Det öppna klassrummet är också ett nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare som definierar sig som en del av hbtq-rörelsen, och för medlemmar som är engagerade i frågorna Det öppna klassrummet. är ett forum för yrkesverksamma och lärarstudenter, där medlemmarna kan dela med sig av sina frågor, dela svar och ge varandra stöd. Vid evenemang, liksom Stockholm Pride, kan medlemmar komma samman och lyfta viktiga frågor. Tillsammans kämpar vi för att skapa de förutsättningar och attitydförändringar so Huvudmän för skolor som håller öppet får i vissa situationer erbjuda fjärr- eller distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha haft närundervisning i skolan. Det finns också möjlighet för huvudmän att exempelvis besluta om andra lärotider eller lägga ut undervisning på entreprenad i andra fall än vad som är möjligt med de ordinarie bestämmelserna

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se. Forskning Med öppna frågor får barnen berätta mer och lär sig språk och socialt samspel på köpet. Det säger samtalsforskaren Liv Gjems Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret eller terminen och låta den vara skrivbar fram tills det är dags för utvecklingssamtal. Fördelen är att lärarna kan fylla i efterhand och arbetsbelastningen blir jämnare fördelad. Andra skolor väljer att öppna upp ca 3 veckor före det är dags för utvecklingssamtal Att starta ett måltidsråd är ett bra sätt för er som skola att samlas kring gemensamma . frågor runt mat, miljö och hälsa. måltidsrådet är till för att alla på skolan ska få möjlighet att aren ställer öppna frågor och inga ställningstaganden får göras till rätt eller fel Myndigheten måste dock göra detta med ledning av lagstiftningen. Här säger skollagen att en skola måste vara öppen för alla i mån av plats, det vill säga en skola får till exempel inte utesluta en viss elev på grund av elevens bakgrund eller kön SvD:s vision om ett öppet och demokratiskt samhälle börjar i skolan. Nu gör Svenska Dagbladet det möjligt för skolpersonal att utan kostnad använda tidningens innehåll i skolundervisningen. Tjänsten är gratis för skolor att använda, och finansieras genom olika sponsorskap

Utbildningskontoret har en rutin för hur skolfrånvaro kopplat till coronapandemin ska hanteras som är vägledande för hur skolorna arbetar med frånvaro under coronapandemin. Materialet innehåller bland annat en modell och en checklista som skolorna följer. Utgångspunkten är att skolplikten gäller och att friska barn ska vara i skolan Skolverkets frågor och svar Skolverket listar ett antal frågor och svar om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet

Att samtala med barn - 5 konkreta tips - Föreningskraf

Här kan du hitta svaren på några av de vanligaste frågorna vi får angående maten i skolor och förskolor. Vi kompletterar löpande listan med fler frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga nedan är du välkommen att skicka din fråga till info@kungsbacka.se Frågor och svar, skolval. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där, erbjuds plats på annan skola utifrån kommunens regler för skolplacering. På grund av corona-pandemin kommer vi inte ordna öppna hus eller informationstillfällen under våren 2021

Öppna vinflaskan utan korkskruv

9 tips för att få ditt barn att prata om skolan - Care

Tag Archives: öppna frågor Att skapa en berättelse utifrån en bild - i par Gruppstorlek: Par Material: Förbered så många bilder att de räcker till antalet par i klassen. Arbetsmodell: Bilda par och förse varje par med en bild. Variera och se till att alla får arbeta med alla som kan besvaras med ett ord. Istället kan man ställa öppna frågor som kan du berätta om din familj och dig själv för mig? eller kan du berätta om skolan för mig? När det gäller både öppet hus och mässor kan det vara bra att förbereda med lite frågor. Vilka frågor du vill ställa - ja det beror såklart på vad som är viktigt för dig, det kan t.ex. vara frågor om specifik lunchmat: vetegarisk, laktos- och/eller glutenfri eller en fråga om det finns möjlighet att utöva en viss idrott Frågorna i enkäten handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, Enkäten är öppen i två veckor. personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet eller har ett öppet samtal om trygghetsarbetet på skolan SVT Nyheter Öst har skickat ut en enkät till samtliga kommuner i Östergötland med frågor om hur och om corona har drabbat förskolor och skolor i kommunen. Nedan ser du svaren från.

Tips på frågor till skolan - Utbildningsguide

I flera kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för språk och integration. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll, få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling samt skapa ett umgänge för sina barn och sig själva Önskar du byta skola för ditt barn inför kommande läsår ansöker du om byte i e-tjänsten Mitt Skolval. Bytesperioden för start till höstterminen är öppen 1-15 april 2021 Öppna förskolan i Skogås är en del av Skogås Familjecentral där Huddinge kommun och Stockholms läns landsting samverkar för att ge stöd till blivande föräldrar och familjer. Familjecentralen består även av barnmorskemottagning, barnavårdscentral och socialtjänstens råd och stöd Här har vi samlat våra 10 frågor om skolans framtid i en text. Frågorna har ställts till politikerna före valet. Varje vardag under två veckor har vi lyft ett område, där vi menar att den fortsatta utvecklingen är avgörande för möjligheterna att skapa en bra skola Välkommen till vår digitala öppet hus-sida! På grund av den rådande pandemin och de nya restriktionerna ställer vi om till digitalt öppet hus den 4 maj kl. 16:30-18:30. Du kan redan nu ta del av vår digitala öppet hus-film här nedan där du får chansen att träffa vår rektor Eva och biträdande rektor Maria som berättar om vad som kännetecknar skolan

Vanliga frågor om skolan. Kan jag besöka skolan? Tyvärr kan du inte besöka skolan just nu på grund av Covid 19. Däremot kan du träffa oss på våra öppna hus 3 och 4 februari, som vi livestreamar från YouTube.Läs mer om öppet hus och öppen skoldag här Här har vi samlat svar på några vanliga frågor som vi brukar få på öppet hus. Har du några andra frågor är du välkommen att skicka dina frågor. Tack vare att vi är en stor skola så finns ett stort utbud av kurser. Behörighetsgivande kurser finns att välja

I Skola24 Omdöme genomförs undersökningar där lärare utvärderar elevernas kunskapsutveckling genom att svara på frågor. Frågorna i undersökningen kan utformas efter Skolverkets råd eller designas utav skolan eller kommunen/organisationen. Många undersökningar med olika tidsperioder kan vara öppna samtidigt Varberg är öppna för diskussion om munskydd i skolan Varberg Frågan om munskydd har startat en hätsk debatt i den halländska skolvärlden. I Varbergs kommun finns inget förbud mot munskydd men enligt kommundirektören fokuserar man på andra smittskyddsåtgärder just nu Öppna förskolan är avgiftsfri och du behöver inte anmäla dig för att delta i verksamheten. Fyra av de öppna förskolorna ingår som en del av Familjecentralen, som samarbetar med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd. Verksamheten ser olika ut på olika öppna förskolor Anmälan till förskola, dagis. Information om öppen förskola och familjecentral. Beskrivning av pedagogisk omsorg Har du fler frågor eller behöver hjälp med skolvalet kan du kontakta medborgarcenter. Med hänsyn till coronapandemin kan skolorna i år inte arrangera öppna hus och därmed riskera smittspridning. I stället är du välkommen att bekanta dig närmare med våra skolor på skolornas webbplatser

Fler förslag på utforskande öppna frågor - Motiverande

För dig som arbetar i skolan - Skolinspektione

Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommu ÖPPET HUS LBS LUND. OBS! VÅRT ÖPPET HUS I JANUARI BLIR DIGITALT. Vi följer de skärpta restriktionerna och ersätter våra öppna hus med digitala öppna hus.Har du redan bokat plats dessa datum kommer du bli kontaktad och erbjudas ett digitalt möte med oss där du får möjlighet att ställa alla dina frågor om vår skola Välkommen hit, till vårt digitala öppet hus! Vi vet att gymnasievalet kan kännas extra svårt när du inte kunnat besöka oss, men förhoppningsvis får du svar på dina frågor här, där vi samlat allt om oss och vad som händer på skolan

Digitalt öppet hus 21 april kl. 18-20. Mer information kommer när det närmar sig, håll utkik! Gör en intresseanmälan för att få en påminnelse om när det är dags. Om du vill få en inblick i vår vardag kan du följa oss på sociala medier Passa på att ställa dina frågor om vår skola! Google Meet . Besök oss smittsäkert - kom på privat visning! För dig som ska börja gymnasiet i höst kommer gymnasieantagningen att öppna igen den 12/4. Innan du väljer vill vi att du ska få en möjlighet att besöka vår skola och träffa oss på ett smittsäkert sätt Välkommen till Öppna förskolan Trollsländan En pedagogisk mötesplats för barn och vuxna möts, inspireras och lär av varandra i Oskarshamns kommun. Barn mellan 0-6 år är välkomna till våra olika grupper tillsammans med vuxens sällskap Eftersom vi inte kan ta emot er som förväntat på öppet hus vill vi ge er tillgång till digitala resurser. Nedan kan du ladda ner vår katalog, exempel på schema för en dag och även programblad för våra utbildningar. . Har du frågor om vår skola? Tveka inte att kontakta oss på: 08 440 47 41 Skulle en fundering dyka upp så går det bra att skicka en fråga i chatten, ställa den muntligt eller även ta kontakt efteråt. Hålltider. Öppet hus startar klockan 17:30 och håller på till klockan 18:45. Varje öppet hus varar ca 30 minuter och sker parallellt

Öppna skolan! MUC

Mer om GDPR - Svenska kyrkan VästeråsNy i svenska skolan: Genrepedagogik på mitt sätt

Ett vetenskapligt förhållningssätt i skolan - Skolverke

Personlig kontakt för frågor eller besök Det är alltid lättare att bilda sig en uppfattning om skolan genom att se lokalerna samt träffa personal och elever i verkligheten. Om du har frågor om skolan eller vill komma hit vid annat tillfälle än öppet hus - kanske för att prova på ett särskilt program - är du välkommen att ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare. Vi kommer även finnas tillgängliga för frågor och funderingar i chatten samma datum och tid. Chatten kommer du den 3 maj kl. 17:30-20:00 hitta på denna sida. Hoppas vi hörs! Redan nu kan du ta del av vår öppet hus-film här nedan där du får chansen att träffa elever och lärare och lära dig mer om skolan och våra program Lunds kommun ska bygga en ny skola för årskurs F-3 i Råbylund. 300-360 elever ska gå i skolan som också ska inrymma en mindre idrottshall. På platsen ska vi även bygga en gymnastikhall. I december 2020 startar bygget. Ritningen visar var Råbylundskolan och gymnastikhallen ska byggas. Råbylundskolan byggs i två våningar

och skolor för vuxna varit stängda. Eleverna har studerat hemifrån. Det var för att minska risken för smitta av viruset corona. Men nu får skolorna öppna igen. Det sa Sveriges regering på fredagen. - I höst kan eleverna i gymnasiet gå tillbaka till skolorna igen, sa statsminister Stefan Löfven. Skolorna kan öppna redan den 15 juni Skol skjuts fungerar som tidigare för de elever som deltar i undervisning på skolan. Frågor och uppdaterad information . Information om Covid-19 uppdateras fortlöpande på Svedala kommuns hemsida, vi uppmanar elever och vårdnadshavare att regelbundet ta del av denna information. Vid frågor om distansundervisning, kontakta ditt barns skola Bara är en populär ort som ligger i en idylliskt omgiven miljö med skånska fält och ängar. Orten växer och i takt med att nya bostadsområden byggs och att antalet invånare ökar behövs nya förskolor och skolor Flyktingkrisen har skapat ett ökat behov av läromedel om migration. Inom ramen för projektet Omvärld.se ska jag skapa ett interaktivt läromedel om migration, och i det arbetet ska Marie också vara med. Roligt! Det finns massor av infallsvinklar på migration, och en hel massa politiska ståndpunkter och känslomässiga laddningar, så det känns väldigt svårt att

Får skolan öppna ett elevskåp? - Brott mot frihet och frid

Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg. elever och ungdomar i Västerås förskolor, pedagogisk omsorg och öppen förskola, kommunala grundskolor, grundsärskolor och fritidshem, Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare Du kan sätta på det senare om du vill ställa en fråga. I mötet kan du räcka upp handen om du vill ställa en fråga eller skriva i chatten. Frågor som du skriver där kan ses av alla i mötet. Länkarna hittar du nedan under respektive skola. Länkarna publiceras inte fören det öppna huset startar För elinstallationer i allmänhet, inklusive skolor, så infördes krav på jordfelsbrytare för uttag upp till 16 ampere utomhus den 1 maj 1996 samt för gruppledningar och uttag upp till 16 ampere inomhus den 1 januari 2000. För skolor byggda före dessa datum finns alltså inget krav på jordfelsbrytare

PAKET: Lilla & Stora plus/minus + öppna utsagor – SkolmagiVällingklockan - Trollhättans staddlg – Sida 9 – De la GardiebloggenUtmaningen 2011Sanna Nielsen Joakim Ramsell | Året RuntElevhälsan - Bräcke kommunSaxdalen blogg: Besök i Saxdalens Skola 29 sept 2011

Öppna förskolor. Du som är hemma med små barn, som inte är inskrivna i förskolan, är varmt välkommen till någon av våra öppna förskolor. De öppna förskolorna är en mötesplats för både barn och vuxna! Från och med den 30 oktober 2020 håller de öppna förskolorna stängt för att minska risken för spridning av coronaviruset MUCF har tagit fram stödmaterialet Öppna skolan tillsammans med RFSL och RFSL ungdom. Det är ett stödmaterial som vänder sig till lärare och annan skolpersonal som vill öka kunskapen om hbtq-frågor och skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar. Materialet vänder sig till högstadiet och gymnasiet och fokuserar på normer som. En samling övningar för att komma igång med samtal Sammanställda av Karin Sjögren, Göteborg, 201 Feta öppna frågor: Varför kan inte potatisar gå? Ja, så heter boken jag läser, lär och skrattar ur. Jag delar författaren Lars-Åke Janzons sätt att fråga. Frågorna är kreativa. Ja, varför kan inte en potatis gå? Att fundera på den frågan vänder o. såväl flervalsfrågor som öppna frågor. Eleverna besvarar också enkätfrågor om attityder, värderingar och samhällsengagemang och framtida politiskt delta­ gande. I denna antologi refereras till denna datamängd som elevenkäten, och det är framför allt i kapitel 3 och 4 som elevernas svar analyseras

 • ASICS Laufjacke Damen Pink.
 • Zu wenig Gehalt bekommen.
 • Romani chib uttal.
 • Table Hockey Tips.
 • Norrköping Dolphins lag.
 • In Monolithic IC answer.
 • Balanseringsmaskin Reservdelar.
 • Pelargoner frost.
 • Tjejkväll Trosa.
 • Who owns the Federal Reserve.
 • Vem är rektorns chef.
 • Werde Musiker.
 • What exercises can I do with a sprained ankle.
 • Stuga Askersund Vättern.
 • Stadshuset Umeå adress.
 • Scandinav se.
 • Au pair Sverige kostnad 2019.
 • Corey mclaughlin jr. age.
 • Orange wine bevmo.
 • How ESP Hack work.
 • Travanläggning uthyres.
 • Bolognese hund allergi.
 • Vad göra i jul.
 • BIC Nordea Sverige.
 • Bra elfil.
 • VHS Göppingen stellenangebote.
 • Gymnasiearbeten natur.
 • Nedre bukplastik.
 • Gaming mus Glorious.
 • Zulassungsdienst OHZ.
 • Blå Byn Lindvallen adress.
 • How to pronounce Cthulhu.
 • TM202916.
 • Berner Työkalut.
 • Vegane Pizza München.
 • San Jose Sharks News.
 • Skillnad digital analog TV.
 • Doktor Mikael sommarstuga.
 • Grillbriketter ICA.
 • _trackEvent.
 • Hemnet Hallsberg.