Home

Gymnasiearbete exempel pdf samhällsprogrammet

Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom samhällsvetenskapsprogrammet - medier, information och kommunikation Piratpartiet - mediernas betydelse för politisk framgång Elevens idé Tarek har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om det svenska Piratpartiet Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet juridik: Barnets ställning i vårdnadstvister (pdf, 52 kB) Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet dans: Koreografi i olika scenrum (pdf, 86 kB) Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet musik: Komposition, musik, rörelse och film (pdf, 78 kB

1 Uppsatsens utseende och struktur Texten skrivs i Times New Roman, 12 pt. Rubriker skrivs i Arial, 16 pt, fet stil. Underrubriker skrivs i Arial, 14 pt, fet och kursiv stil samt Arial 13 pt fet stil Gymnasiearbete fiskgruppen slutgiltiga versionen.docx Visa Ladda ned 415 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal: ĉ: Skogsbranden i Västmanland.docx Visa Ladda ned 444 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Persona

Exempel gymnasiearbeten. Nedan listas och länkas till Skolverkets exempel på gymnasiearbeten samt gymnasiearbeten gjorda av elever som tidigare gått på Stagneliusskolan. På sidan finns också samlat förslag på ämnen att skriva gymnasiearbetet om. FN-förbundets förslag på gymnasiearbeten.pdf Alla elever på gymnasiet ska lämna in ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Även om kraven skiljer sig något mellan de högskoleförberedande- och yrkesförberedande programmen, så är gymnasiearbetet en chans för alla elever - oavsett program - att fördjupa sig i ett ämnesområde man själv tycker är intressant och relevant inom sin särskilda studieinriktning I årskurs tre på gymnasiet ska alla elever göra ett gymnasiearbete. Men det är inte alltid så enkelt att komma igång. Att välja ämne och formulera frågeställningar kan vara en stor utmaning för många elever Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder (pdf, 300.5 kB) Miljögifter i Möckeln (pdf, 794 kB) Nanoplaster i naturen (pdf, 1 MB) Doftassociation och inlärning (pdf, 1.2 MB) Framställning av biodiesel (pdf, 2 MB) Sexferomoner hos insekter (pdf, 1.8 MB) Undersökning av grafen (pdf, 598.4 kB

Gymnasiearbete - en skriftlig rapport. Ditt gymnasiearbete består av att formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som ska utgå från centrala kunskapsområden inom ditt program. Du ska redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska Filformat: PDF Gymnasiearbetet: Gymnasiearbete: Attityd till miljöbilar. Det här är ett gymnasiearbete som handlar om miljöbilar och hur de kan komma att påverka omvärlden. Genom en enkätundersökning undersöks här Stockholmares attityd till och kunskap om miljöbilar GYMNASIEARBETE 18/19 - SAMHÄLLSPROGRAMMET-MEDIA I LINDESBERG. Resultat | Exempel | Gymnasiearbete - Studienet.se. Gymnasiearbete FÄRDIG. Gymnasiearbete på Handelsprogrammet by Caroline Borg. Gymnasiearbete:. På de följande sidorna kommer vi att presentera förslag på hur ett gymnasiearbete i rapportform eller i form av en film eller annan produktion kan användas för att fördjupa sig i globala frågor. Varje förslag innehåller en bakgrundstext, några exempel på ämnen samt tips på vidare läsning Hermods Distansgymnasium Gymnasiearbete Stockholm vt. 2017 Anja Cosic anja.cosic@edu.hermods.se Undersökning av sambandet mellan reducerade IBS-relaterade symptom hos Exempel på dessa är sorbitol, som finns i äpplen, päron, aprikoser, nektariner II

Gymnasiearbetet - Skolverke

 1. gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller som återger vad någon annan källa har presenterat. Exempel på sekundärkällor är artiklar, läroböcker och så vidare, som på något sätt återger vad en anna
 2. Du kan komma med egna förslag eller be din handledare att hen kommer med förslag. Du säger då att du är öppen för förslag och kan kanske välja från en lista som handledaren har på lediga teman för Gymnasiearbete (så att inte många elever skriver om samma eller nästan samma saker :)
 3. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2018/2019 (Detta, ovan, behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledar
 4. Gymnasiearbete om stress? 1 Poäng. Elin 23 år den 21/9/16 . Hej ! Ställer ytterligare en fråga om gymnasiearbete men skulle vilja ha lite tips på vilka frågeställningar man kan ha ang stress i skolan eller sociala medier. Tänkte göra en jämförelse mellan 8.an och 2:an på gymnasiet
 5. I kursen Gymnasiearbete gäller det att planera, genomföra och utvärdera ett större skriftligt arbete. Det ingår även att du ska ge kritik på andras arbeten. Bra att veta: Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Här hittar du kurslitteraturlistan
 6. Exempel på yrken efter vidareutbildning: Beteendevetare Bibliotekarie Biståndsarbetare Copywriter Journalist frågeställningar och analysera företeelser utifrån till exempel historiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. Samhällsprogrammet är ett mycket bra pro - gram för dig som vill läsa vidare. Efter tre å
 7. Om nu en läsare kan återge för dig vad ditt gymnasiearbete handlar om - och du bedömer att det var en heltäckande bild - bara genom att ha fått läsa ditt abstract, ja då har du med stor sannolikhet ett godkänt abstract redo att lämnas in. Med denna förhållandevis enkla arbetsgång har du uppfyllt kraven på att sammanfatta ditt arbetes syfte, metod, resultat och slutsats.

Här kan ni i länken nedan ta del av undersökande arbeten från SM3. Handledare: Dimitra Panagiotidou och Dag Almerheim. Till Gymnasiearbeten >>> exempel en produkt, ljud, bild, diagram eller film. För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier Samhällsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen. Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik

Gymnasiearbete | Rapport | Exempel | Mall - Studienet.se. Gymnasiearbete NN15 biologi. Abstract Gymnasiearbete Mall. Sammanfattning Rapportskrivning. GYMNASIEARBETE 18/19 - SAMHÄLLSPROGRAMMET-MEDIA I LINDESBERG. Riktlinjer för att skriva en FoU-rapport. Värdegrunder inom vård och omsorg | Sammanfattning. GYMNASIEARBETE !5. 1.5.2 Metabolismen Metabolismen, eller ämnesomsättningen, är ett samlingsnamn för de processer som sker i kroppen där maten vi stoppar i oss omvandlas och bryts ner till energi. För att gå ner i vikt krävs det att man förbränner mer än vad man äter Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på. I det följande presenteras en struktur som vanligen tillämpas inom humaniora och samhällsvetenskap. Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator. Titeln ska visa vad uppsatsen [ Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) På programmet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar samhället i Sverige och i andra delar av världen

Klicka på länken Introduktionstext gymnasiearbetet högskoleförberedande.pdf för att visa filen exempel psykologi och sociologi. Jag brinner också för ämnet samhälls- Jag valde Samhällsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, eftersom det är väldigt brett. Vi Gymnasiearbete Individuellt val 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 200 p. Created Date Gymnasiearbete 100p elever till exempel UN City i Köpenhamn, Röda Vi erbjuder i dag två svenska gymnasieprogram varav två inriktningar inom samhällsprogrammet. Vi har en traditon av att attrahera internationella elever och skolan har en tydlig internationell prägel Samhällsprogrammet förbereder dig på vidare studier till exempel jurist, journalist, lärare, socionom och psykolog. Inriktning Beteendevetenskap Denna inriktning ger dig förståelse för människors agerande som Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 JÄRNTORGET Samhällsprogrammet ger dig många yrkesmöjlig-heter oavsett vilken inriktning du läser. Du kan till exempel bli: lärare, statsvetare, polis, jurist, fastighetsmäklare, informatör, journalist, redige-rare, personalchef, psykolog, socionom eller behandlingsassistent - bara för att nämna några. Samhällsvetenskapsprogrammet SA Vid frågor

Exempel på gymnasiearbete samhällskunskap. Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom samhällsvetenskapsprogrammet - samhällsvetenskap Elevdemokrati - en jämförelse mellan skolor i Sverige och England Elevens idé Bakgrunden till Elins gymnasiearbete är att skolan sedan flera år har ett pågående utbyte med en skola i England Här finns fiktiva exempel. Gymnasiearbete. Tjena . Läser gymnasiearbete på NTI och har verkligen kört fast. Jag har inget som helst intresse för samhällskunskap eller politik och läser i princip aldrig nyheterna,men jag måste bli godkänd i kursen Gymnasiearbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du som elev ska genomföra, vare sig du går ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program inom gymnasieskolan. Ditt gymnasiearbete är som ett kvitto på att du som elev är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde Gymnasiearbete exempel (Ekonomi/Gymnasium) Tumba gymnasium Samhällsprogrammet inriktning Gymnasiearbete läsår Rubrik Författarens namn Handledarens namn Abstract Sammanfattningen är en viktig del av ditt gymnasiearbete. Mall Projektbeskrivning (PDF) Mall Projektbeskrivning (Google docs) Relaterade artiklar

Jag valde samhällsprogrammet efter- Exempel på fördjupningskurser för Medier, information och kommunikation Digitalt skapande 1 (100p) obl. Gymnasiearbete (100p) Individuellt val (200p) Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas. 190813 Titta och lyssna på intervjun med Ludwig Petersson som läser Samhällsprogrammet med beteendevetenskapsinriktning och idrottsprofil. Utskriftsvänlig pdf av programplan. Till exempel: Internationella relationer Matematik 3b Naturkunskap 2 Retorik (obligatorisk • Godkänt Gymnasiearbete För att vara behörig till samhällsprogrammet, Dokumenten ska vara inskannade originaldokument i PDF-format. Här är dokument som oftast skall skickas in: OBS skicka alltid in kopior på dina handlingar och behåll originalen själv Blogg för gymnasiearbete ska ge elever i SA11SA Tumba gymnasium möjlighet att publicera sina bidrag, kommentera varandras bidrag och ge varandra tips så att vi får fram många givande arbete. måndag 24 mars 2014. Exempel på Abstract Tumba gymnasium måndag 24 mars 2014 Hej igen ungdomar

Gamla arbeten-Hållbar utveckling - Gymnasiearbet

Samhällsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning, som ger dig en bred teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier. Exempel på yrken inom den samhällsveten-skapliga sektorn är politiker, Religionskunskap 1 50 Gymnasiearbete 100 Samhällskunskap 1b 10 Samhällsprogrammet är en bro som leder till kvalificerade yrken i samhället Jag läste upp till Matte C (samhällsprogrammet) och sökte 3c på komvux men fick inte läsa den för att jag tydligen redan hade läst den pga Matte C, även om jag inte har läst något av det som är inkluderat på 3c (trigonometri, integraler etc.) Så var tvungen att läsa matte 4 som är en fördjupning på. URVAL/MERITVÄRDE Betygsvärdena är: A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng E = 10 poäng F = 0 poäng Betyg: A D E C C C C B D D D A A C D D B D Betygsvärde 20 12,5 10 15 15 15 15 17,5 12,5 12,5 12,5 20 20 15 12,5 12,5 17,5 12,5 257,5 Summa: Exempel: Minimum 80 poäng (behörig yrk.program) Betyg E i 17 ämnen: 170.

Samhällsprogrammet ger unika möjligheter för dig som har initiativförmåga, många idéer och som i framtiden vill plugga vidare på högskola. Programmet förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området och kan leda till yrken som till exempel journalist, jurist, lärare, polis och psykolog Ett exempel på detta är vår populära fredagssamling var tredje vecka då en av Gymnasiearbete 100 p Programgemensamma ämnen Biologi 1 100 p Fysik 1a 150 p Kemi 1 Samhällsprogrammet känns brett och förbereder mig väl inför framti- da studier Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar Exempel på centralt innehåll i delkursen entreprenörskap, 100 p • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektet

Gymnasiearbete Här ska du genomföra ett arbete där du väljer ett eget ämnesområde som intresserar dig extra mycket och har anknytning till programmet. Läsa vidare Här får du en bred bas för fortsatta studier. Till exempel till lärarutbildningarna, information, juridik och ekonomi. Ämnen i inriktningen Samhällsvetenskap Geografi Exempel på gymnasiearbete oktober 2013 Hannas gymnasiearbete inriktat mot yrket un längre med ditt gymnasiearbete när du till slut har det färdigt i din hand Gymnasiearbete 100 poäng Klass SA3 Samhällsprogrammet 2017 Hu Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder. Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen Inriktningar Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete 1 150 p 300 p 450 p 300 p 200 p 100 p Engelska 5 100 Filosofi 1 50 Beteendevetenskap Exempel på kurser Stort utbud av kurser på de kommunala skolorna, se hemsidan Hitta gymnasieskolor som erbjuder Samhällsprogrammet och studera människan och samhällets utveckling på gymnasiet. Välj inriktning Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p till exempel ekonomi och juridik. För dig som gillar matematik och vill satsa lite extraoch vill satsa lite extra. år på samhällsprogrammet. I kursen Entreprenörskap får du genomföra ett riktigt projekt med syfte at

Exempel gymnasiearbeten - Gymnasiearbetet Stagneliusskola

Samhällsprogrammet förbereder dig på vidare studier till exempel jurist, journalist, lärare, socionom eller psykolog. Inriktning beteendevetenskap Profil: KRIMINOLOGI Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200. Created Date: 11/13/2018 9:20:59 AM. Samhällsvetenskapsprogrammet på Katedralskolan förbereder dig väl för kommande studier och ger en bra ingång till många olika framtida yrken. Du får en bred allmänbildning och kan själv välja att fördjupa dig inom olika samhällsvetenskapliga ämnen Gymnasiearbete. Gymnasiearbete görs för att bevisa att man har genomfört en utbildning där man kan examensmålen och krävs för vidare studier. Gymnasiearbete SA; Inriktningar Exempel på lokala inriktningar. Internationell: Utöver att flera kurser läses på engelska ingår även dessa kurser i profilen:.

Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 För kursutbud kontakta aktuell skola. renommerade yrkesskolor inom stylistområdet som till exempel Blanche Macdonald Centre, CMU College of Makeup Art & Design och South Seas Samhällsprogrammet passar dig som i framtiden är intresserad av yrke Gymnasiearbete exempel. inom ekonomi eller juridik På Skolverket.se finns exempel på hur ett gymnasiearbete kan se ut inom de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen För att du som elev på gymnasiet ska få en godkänd examen behöver ett godkänt gymnasiearbete

Gymnasiearbete Här ska du genomföra ett arbete där du väljer ett eget ämnesområde som intresserar dig extra mycket och har anknytning till programmet. Läsa vidare Här får du en bred bas för fortsatta studier. Till exempel till lärarutbildningarna, information, juridik och ekonomi. Så här arbetar vi Utbildningen ger dig en bra grund. Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Idrott och hälsa specialisering 1, 2 Programfördjupningar 300 p Exempel: Engelska 7 Entreprenörskap Naturkunskap 2 Matematik 3b, 4 Moderna språk Internationell ekonomi Ledarskap och organisation Rätten och samhället NIU-kurser 400 p Idrottsspecialisering 1, 2, 3 Tränings- och tävlingslära Exempel: Minimum 80 poäng (behörig yrk.program) Betyg E i 17 ämnen: 170 poäng Naturvetenskapsprogrammet Samhällsprogrammet Teknikprogrammet FYRA INTRODUKTIONSPROGRAM Programinriktat val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Särskilda Gymnasiearbete 100 poäng Totalt 2500 poäng P R O G R A M U P P B Y G G N A D Matematik 2a är en gymnasiekurs inom området matematik. Matematik 2a är en fortsättningskurs efter Matematik 1a. De kurser som är markerade med a riktar sig i första hand till dig som läser gymnasiekurser under eller inför en yrkesutbildning

Hjälp med Gymnasiearbete på gymnasiet - Studienet

För dig som vill studera vidare på högskola eller arbeta med stora idéer som för samhället framåt i eget eller andras företag. Vill du lära dig hur samhälle och ekonomi hänger ihop med det som sker i världen? På ekonomiprogrammet, ekonomiinriktning på Grillska Eskilstuna får du en bred bas för fortsatta studier och du får dessutom ägna dig åt spännande projekt och starta. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet och som gymnasiearbete skrev jag och tre kompisar om stormaktspolitik med fokus på EU där vi bla intervjuade Eva-Britt Svensson (ed. fd. europaparlamentariker för Vänsterpartiet). Vi skickade vårt arbete till henne när det var klart, och hon blev.

Gymnasiearbetet - Amnest

Du får lära dig mer om människors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter vilket studeras genom historien och på internationella plan Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning som ger dig stora valmöjligheter för olika framtida yrken som till exempel lärare, jurist, socionom, poäng år filosofi 1 50 3 moderna språk 200 1,2 psykologi 1 50 3 inriktning medier. två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning Gymnasiearbete som bygger på fältarbetet på exkursionerna samt gymnasiearbete som delvis på engelska och kursen vänder sig till elever på samhällsprogrammet. 42 . Sustainable Developmen Gymnasiearbete Samhällsprogrammet Mall Lathund For Gymnasiearbetet Pdf Free Download. Gymnasiearbete Pa Hogskoleforberedande Program. H M Jogja Promo Chilli Club. Http Enskildagymnasiet Se Wp Content Media 2017 08 Hugos Lathund Pdf. Lathund For Gymnasiearbetet Pdf Free Download. di Juni 10, 2020

Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur - Älmhults kommu

Gymnasiearbete efter examensmålen samtidigt finns kraven på likvärdiga och rättssäkra betyg. Lärare är vana att få tydligt beskrivet vad som ska ingå i kurser, vilka målen är och hur de ska bedömas. Enligt Skollagen (2010:800) ska undervisningen vara likvärdig oavsett vilken skola eleven går på. För att kunn Rapport'Gymnasiearbete!!!Exempelmall!!! • Wikiskola-!ett!fint!hjälpmedel!i!undervisningen! • Håkan!Elderstig! • Christer! • TISStockholm De allra flesta finns att läsa i fulltext i pdf-format. Du kan använda uppsatserna som källa eller för att skaffa dig en överblick över ett ämnesområde. Avsnitt som sammanfattar tidigare forskning och teorier ger dig begrepp och relevanta nyckelord att söka vidare med. Källförteckningar kan användas för att hitta bra källmaterial till ditt gymnasiearbete

Gymnasiearbete på högskoleförberedande progra

Klicka på länken Introduktionstext gymnasiearbetet högskoleförberedande.pdf för att visa filen Samhällsprogrammet waldorf Gymnasiegemensamma kurser 1150 p Engelska 5,6 200 Svenska 1,2,3 300 Matematik 1b,2b 200 Idrott 1 100 Historia 1 b 100 Samhällskunskap 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religion 1 50 Gymnasiearbete 100 p Programgemensamma kurser 300 p Moderna språk 200 Filosofi 1 5 SAMHÄLLSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma Åk 1 poäng Åk 2 poäng Åk 3 poäng Engelska 5 100 Engelska 6 100 Svenska 3 100 Historia 1b 100 Matematik 2b 100 100 Gymnasiearbete Åk 1 Åk 2 Åk 3 poäng Gymnasiearbete 100 100 Program-fördjupning Åk 1 Åk 2 val (100 p). Gymnasiearbete Akutsjukvård Tis 20 sep 2016 22:01 Läst 6203 gånger Totalt 2 svar. AniCas­e. Visa endast och hur det kan rehabiliteras eller hur man på bästa sätt kan bemöta strokepatienter men vet inte riktigt vad man exempel kan skriva om.. Exempel: Grönt te är bra för hälsan (Clement, 2009, sid. 12-14). Källhänvisningen ska stå i anslutning till påståendet eller citatet. I Oxfordmodellen skrivs referensen som en fotnot längst ned på sidan och en siffra i anslutningen till texten. Exempel: Grönt te är bra för hälsan1 Källförtecknin

I ditt gymnasiearbete ska du visa färdigheter i att, ‣ Avgränsa din frågeställning. ‣ Använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att han-tera din frågeställning. ‣ Använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag Gymnasiearbete 100 p Källa: Skolverket GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum. Detta dokument är skapat av frågasyv.se SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PROGRAMPLAN SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET DETTA DOKUMENT ÄR SKAPAT AV FRÅGASYV.SE 1150 p + 300 p + 350 - 450 p + 300 - 400 p + 200 p + 100 p = 2500 p GYMNASIE Samhällsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning, som ger dig en bred teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier. Exempel på yrken inom den samhällsvetenskapliga sektorn är po litiker, diplomat, Svenska/svenska som andraspråk 2 100 Gymnasiearbete (100 poäng) Svenska/svenska som andraspråk 3 100 Individuellt.

Gymnasiearbete: Attityd till miljöbilar - Studienet

Gymnasiearbete - Bioskop4

Det går att göra gymnasiearbete i matematik ändå! Visst, en hel del viktiga saker dyker upp i Matematik 4 och Matemtik 5 (till exempel en del om integraler, differentialekvationer och kombinatorik), men man kan absolut göra rolig matte utan de sakerna Ett bra exempel är Länsstyrelsen Västra Götaland som har anlitat Jamila Musse och Eva Hammad som föreläsare på 2-dagars fördjupningskurser på temat. Detta är något som började hösten 2014 och som pågår fortfarande Färdigheter I sitt gymnasiearbete visar eleven färdigheter i att avgränsa sin frågeställning, färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och me-toder för att hantera sin frågeställning, till exempel att använda natur-vetenskapliga eller matematiska metoder i ett arbete där enkla elle Det går även utmärkt att göra andra livsmedelsanalyser, till exempel järnhalt i grönsaker eller proteininnehåll i olika livsmedel. Eller vad som påverkar aktiviteten hos olika typer av enzym. Återigen, du bör ha gått Kemi 2 och vara både duktig och intresserad av kemi för att välja denna typ av gymnasiearbete Dramaturgi Filmövning Gymnasiearbete Kampanj Kortfilm Medieproduktion 2 Medieprodution Okategoriserade Rekvesita SA14b SA15 SA16b Tv-produktion Webb Kontakt mats.lindback@lindesberg.s

Exempel på kurser är kommunikation, internationella relationer, psykologi och sociologi. Du läser dessutom språk och får i ditt gymnasiearbete fördjupa dig i något som intresserar dig. Samhällsprogrammet är ett brett program som ger dig en mycket bra grund för vidare studier på universitet och högskolor Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik Gymnasiearbete ekonomi förslag. Postat av brendkorv den 14 September 2015, 13:34 11 kommentarer · 15 032 träffar. Tjenare, sitter å funderar på vad jag ska skriva om i mitt gymnasiearbete och behöver lite tips på vad jag ska skriva om. Den enda riktlinjen jag har är att den måste ha med ekonomi att göra

av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp och styrgrupp den 12 maj 2015. Rapporten innehåller resultat av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning samt en sammanfattande utvärdering från de deltagande målgrupperna Gymnasiearbete I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. Efter samhällsprogrammet kan du läsa till bl. a psykolog, sjuksköterska, jurist Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Biologi 1 Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta Exempel på detta kan vara fattigdomsbekämpning och arbete mot flickors utsatthet. Exempel på kurser du läser. Religion, geografi, samhällskunskap, historia, psykologi, språk och våra fördjupningskurser humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Det här kan du jobba me SAMHÄLLSPROGRAMMET-MEDIA I LINDESBERG. GYMNASIEARBETE 18/19 . Här kommer processen med årets gymnasiearbeten för medieeleverna att återkommande att uppdateras. Gymnasiearbetets tidsplan. Exempel på gymnasiearbete. Instruktion till planering av Gymnasiearbetet. Länk till förra årets arbeten . Datum

GYMNASIEARBETE 2018. INNEHÅLL Går du i trean på gymnasiet? I så fall är det dags att göra gymnasiearbete! Här ger vi förslag och exempel som kan inspirera dig när du ska välja ämne. FRIHET OCH SÄKERHET. FÖR ALLA? Kvinnor utgör hälften av Sveriges befolkning. Har d Besök oss och se våra lokaler. Om du vill se hur det ser ut hos oss är du välkommen att göra ett så kallat prasobesök (praktisk skolorientering) hos oss och följa med i en klass under en dag. Du kan även gå en digital rundvandring hos oss och se hur det ser ut i några av våra lokaler (systemet är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med fler salar all eftersom) Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning Exempel på kurser du läser. Inom ramen för det individuella valet läser du kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 och du tränar och/eller läser träningsteori 2-3 gånger i veckan beroende på årskurs. I övrigt följer du tim- och poängplaner på det program du väljer att kombinera med din idrottsutbildning Gymnasiearbete 100 Individuella val * 100 100 SUMMA 800 850 850 2500 * Som individuellt val erbjuder vi alltid Naturkunskap 2 och Idrott och hälsa 2 samt Matematik 3 och meriterande kurser för språk för de program där det inte är obligatoriskt. Dessutom erbjuds alltid en estetisk kurs. Övriga erbjudna kurser kan variera

 • Germán Wille.
 • Mac TXT Datei öffnen.
 • Bilbarnstol Rusta.
 • Engelske historier.
 • Vad är källskydd.
 • Who owns the Federal Reserve.
 • Wohnung mieten Erding.
 • PARAT Verktygsväska.
 • Daz watches man who wants To Be an alien.
 • Engelska författare kvinnliga.
 • Super Smash Bros Brawl pummeluff freischalten.
 • Spolmekanism Ifö.
 • Ehrenamt Vreden.
 • Glas öb.
 • Luleå hockey trupp 2020/2021.
 • Capio vårdcentral Gullmarsplan.
 • Bakgrundsbilder dator 4K.
 • Custom Football Shoes.
 • Hammock with stand.
 • Rinner blod ur örat.
 • Grönt kort klättring Göteborg.
 • Dragonball Ausmalbilder Son Goku.
 • Volvo V50 kamkedja eller kamrem.
 • Wokhouse Lidköping.
 • Airbnb phone number Australia.
 • Veltins Arena Sitzplätze.
 • Sword Art Online Ep 8.
 • Twitch Affiliate buy.
 • Tomatsoppa Arla.
 • Gitarrhals toner.
 • Metod med instick synonym.
 • BlackBerry DTEK60.
 • Lava magma.
 • Money Money Lyrics Azet.
 • IGuzzini belysning.
 • Brunch Västervik.
 • SwedSec diagnostiskt test.
 • Essential amino acids vegan.
 • Business Sweden Göteborg.
 • Doktor Glas plikt.
 • Atari Flashback games.